Danas je:
 

 

 

Naš mail:

info
uprava

Osnovna djelatnost firme je uslužno klanje papkara (goveda, svinje, koze, ovce) i kopitara (konji).
Opremljeni smo najmodernijom klaoničkom opremom i komorama za rashlađivanje mesa, kako bi meso bilo u najkraćem roku spremno za daljnji transport.
Isto tako imamo uveden HACCP sustav (
The Hazard Analysis and Critical Control Points System).
Cijenom za uslužno klanje smo umjereni i konkurentni, a za detalje se možete obratiti mailom, telefonom, faxom ili osobno doći na našu adresu.

Sustav HACCP (Analiza rizika i kritičnih kontrolnih točaka) preventivni je sustav kojim se jamči proizvodnja sigurnih odnosno zdravstveno ispravnih namirnica.

Sustav se zasniva na prepoznavanju i ocjenjivanju rizika. Rizik može biti (mikro)biološki, kemijski ili fizički uzročnik za koji postoji opravdana vjerojatnost da će, ako ne bude nadziran, uzrokovati bolest ili štetu.

Za rizike koji se prepoznaju kao ozbiljni rizici (koji mogu utjecati na potrošačevo zdravlje) moraju se izraditi postupci i mjere kojima se rizik kontrolira, te uvesti stalan nadzor i nadgledanje (monitoring).

Slijedom gore navedenoga dobili smo i EU veterinarski broj 21 koji nas svrstava u klaonice sa pravom plasmana klaoničkih proizvoda kako unutar EU tako i u treće zemlje.
Kapacitet klaonice je obrada cca 50 grla dnevno.

Fax: +385 (0)1 62 22 096

Klaonica 32 d.o.o., 10408 Velika Mlaka, Nikole Kramarića 32

Tel: +385 (0)1 62 21 344